Tag Archive for Katamaran

ÅFOR | Var är flerskrovsbåtarna?

Offshore_Race

Inför årets ÅF Offshore Race finns det möjlighet för flerskrovsbåtar att vara med igen på tävlingen. I början på 2000-talet seglades det en del flerskrov på Gotland Runt, men dessa var då hänvisade till 60- respektive 30-fots scratch-klasser. 1987 vet jag…